Ruud Beelen

“Flow begrijpt als geen ander het belang van handhaving van de planning en het nakomen van afspraken”

Ruud Beelen, uitvoerder Hoedemakers Bouw:” Hoedemakers Bouw is werkzaam in de sectoren utiliteitsbouw, woningbouw, onderhoud en renovatie, schilderwerk en ontwikkeling. In 2015/2016 hebben wij met Flow Gevelapplicaties samengewerkt bij de realisatie van geïsoleerde gevelbekleding van 4 grote flats aan de Kapelmeesterlaan te Tilburg. Deze buitenwerkzaamheden moesten qua uitstraling mee met de tijd en ze moesten ook passen bij de sfeer van de binnenwerkzaamheden. Aangezien er veel bewerkingen plaatsvonden, was goed overleg en handhaving van de planning essentieel. Flow Gevelapplicaties bleek hierin van grote meerwaarde te zijn, omdat zij er te allen tijde op toezagen dat gemaakte afspraken werden nagekomen en pro-actief meedachten over de planning en de uit te voeren werkzaamheden/methodes. Hierdoor hebben we een kwalitatief hoogwaardig eindresultaat neer kunnen zetten. Ook niet onbelangrijk is de uitstekende manier van omgaan met de huidige bewoners van de flats.”

Ton Bosman
“uitstekende voorbereiding was duidelijk zichtbaar tijdens de uitvoering van het gehele project”
Lees meer
Dirk Doornbos
“korte lijnen, open communicatie en enorm gedreven om een uniek eindresultaat neer te zetten”
Lees meer
Bas ten Thije
“planmatig denken en handelen zijn sleutelwoorden van Flow”
Lees meer
Kapelmeesterlaan Tilburg
Groot onderhoud 192 flatwoningen.
Lees meer