Ruud Beelen


“Flow begrijpt als geen ander het belang van handhaving van de planning en het nakomen van afspraken”

Ruud Beelen, uitvoerder Hoedemakers Bouw:” Hoedemakers Bouw is werkzaam in de sectoren utiliteitsbouw, woningbouw, onderhoud en renovatie, schilderwerk en ontwikkeling. In 2015/2016 hebben wij met Flow Gevelapplicaties samengewerkt bij de realisatie van geïsoleerde gevelbekleding van 4 grote flats aan de Kapelmeesterlaan te Tilburg. Deze buitenwerkzaamheden moesten qua uitstraling mee met de tijd en ze moesten ook passen bij de sfeer van de binnenwerkzaamheden. Aangezien er veel bewerkingen plaatsvonden, was goed overleg en handhaving van de planning essentieel. Flow Gevelapplicaties bleek hierin van grote meerwaarde te zijn, omdat zij er te allen tijde op toezagen dat gemaakte afspraken werden nagekomen en pro-actief meedachten over de planning en de uit te voeren werkzaamheden/methodes. Hierdoor hebben we een kwalitatief hoogwaardig eindresultaat neer kunnen zetten. Ook niet onbelangrijk is de uitstekende manier van omgaan met de huidige bewoners van de flats.”

Ton Bosman
“uitstekende voorbereiding was duidelijk zichtbaar tijdens de uitvoering van het gehele project”
Lees meer
Dirk Doornbos
“korte lijnen, open communicatie en enorm gedreven om een uniek eindresultaat neer te zetten”
Lees meer
Bas ten Thije
“planmatig denken en handelen zijn sleutelwoorden van Flow”
Lees meer
Contact
Indien u vragen heeft of graag extra informatie ontvangt over onze organisatie of onze diensten, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of u kunt onderstaand contactformulier invullen.
Lees meer

Zo werkt FLOW


In elk bouwproces wordt de flow grotendeels bepaald door de onderlinge samenhang tussen de diverse disciplines in de bouwketen. Wij zijn die Flow. Verspilling is niet meer van deze tijd en dankzij onze ruime ervaring op de werkvloer hebben wij een manier van werken ontwikkeld die deze verspillingen wegneemt. Onze werkwijze is proactief, wij delen onze specifieke kennis en ervaring in gevelbekleding graag met onze opdrachtgevers en dat wordt door hen zeer gewaardeerd. De gevelproducten waar wij mee werken zijn voorzien van het KOMO keurmerk en voldoen alle aan de essentiële vereisten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. 

Eén van onze pijlers is meedenken in oplossingen. Dit zorgt voor een constructieve verbinding tussen ons en de opdrachtgevers. Maar een specialist gaat nog verder, en daarom maken wij voor u ook graag de vertaalslag van ontwerp naar uitvoering. Elk project is uniek en samen met u anticiperen wij daarop; waar mogelijk in bouwteamverband.

Alle partijen in de bouwketen, van ontwerper tot bouwer, weten hoe belangrijk de uitstraling van het gebouw is voor de opdrachtgever. Het is het tipje van de sluier van wat er zich binnen in het gebouw afspeelt, de smaakmaker voor datgene wat komen gaat en bovenal, het drukt een evenwichtig en harmonieus stempel op de omgeving waarin het gebouw zich bevindt. Wij kennen de criteria bij gevelbekleding, nemen hierin onze verantwoordelijkheid en doen geen concessies. De kracht zit hem in integratie; een goed gestroomlijnd samenspel tussen competente bouwpartners, zowel in nieuwbouw als in renovatie.
 

Mee in de FLOW