Uitvoering


De uitvoering van een project bestaat uit meerdere fasen, namelijk een gedegen voorbereiding, de daadwerkelijke bouwfase en natuurlijk een goede nazorg.

Met de projectvoorbereiding wordt bedoeld het uitvoerings-gereed maken en organiseren van werkzaamheden, zodanig dat faalkosten tot een minimum worden beperkt. Binnen onze organisatie besteden wij veel aandacht aan de fase van engineering en voorbereiding. Indien de te verwerken gevelproducten op maat gemaakt moeten worden, werken wij samen met enkele gespecialiseerde bedrijven die over een machinepark beschikken dat enkel uit CNC gestuurde machines bestaat. Moderne software zorgt voor optimalisatie en dus voor het afleveren van een kostenbesparend product. Bij de uitvoering ligt de nadruk met name op het optimaal realiseren en coördineren van de werkzaamheden op de bouwplaats, waarbij natuurlijk ook de veiligheid nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Dit doen we bijvoorbeeld door, daar waar onze gevelprojecten op hoogte worden uitgevoerd, gebruik te maken van de vaste steiger van de hoofdaannemer, of door zelf hoogwerkers en hefsteigers in te zetten. Dit specifieke steigerwerk huren wij via een gecertificeerd bedrijf in. Aluminium rolsteigers en elektrische gereedschappen zijn volgens de NEN-norm gekeurd en worden vanuit onze werkplaats ingezet. Zodra een project de eindfase ingaat, is het van belang om een goede nazorg te leveren. Dit houdt in dat we samen met de klant alle gemaakte afspraken, wensen en eisen doorlopen die o.a. in de voorbereidende fase zijn doorgesproken en nagaan of al deze elementen ook terugkomen in het eindresultaat. 

Lean bouwen
Lean bouwen staat voor het zodanig inrichten van processen, dat bij het gebruik van producten en tijdens de realisatie van projecten zo weinig mogelijk verspilling optreedt.
Lees meer
BIM
BIM is een integrale werkmethodiek die gebruik maakt van een driedimensionaal Bouw Informatie Model.
Lees meer
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
MVO – het lijkt een breed onderwerp waarmee je alle kanten op kunt.
Lees meer
Duurzaamheid
Tegenwoordig is iedereen zich ervan bewust dat de mens in dienst staat van de natuur en niet anderso...
Lees meer

Onze projecten