Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


MVO – het lijkt een breed onderwerp waarmee je alle kanten op kunt. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is gericht op economische prestaties (profit) met respect voor de sociale kant (people), en dit alles binnen de ecologische randvoorwaarden (planet). Onze organisatie zoekt hierin een goede balans en levert waar mogelijk haar bijdrage.

FSC® en PEFC-gecertificeerd
FSC® en PEFC keurmerken richten zich op het behoud van het leefgebied van planten en dieren en het respect voor de rechten van bosarbeiders en lokale bevolking.
Lees meer
Flow Collectief Ondernemerschap
Het Flow Collectief Ondernemerschap is een nieuwe manier van werken en samenwerken die helemaal aansluit op de veranderingen die dagelijks in de wereld plaatsvinden.
Lees meer
Arbo en Veiligheid
“De bouw moet uit een ander vaatje tappen om de veiligheid op bouwplaatsen te verbeteren.”
Lees meer
Duurzaamheid
Tegenwoordig is iedereen zich ervan bewust dat de mens in dienst staat van de natuur en niet anderso...
Lees meer

Mee in de FLOW?

Neem contact op

Onze projecten