Arbo en Veiligheid

“De bouw moet uit een ander vaatje tappen om de veiligheid op bouwplaatsen te verbeteren.” Dat zeggen veiligheidsdeskundigen naar aanleiding van de ongevallencijfers. Qua wetten en regels zitten we wel aan het maximum. Onze organisatie gelooft dat veiligheid in de bouw alleen nog verbeterd kan worden, wanneer de bouwvakkers zelf zich bewust worden van datgene wat “veilig werken” nu eigenlijk inhoudt. Onze medewerkers zijn allemaal in het bezit van een VCA-diploma, aan het begin van een project vindt een start-werkbespreking plaats en onze projectleider houdt te allen tijde een toeziend oog op de naleving van de veiligheidsaspecten. Daarmee geeft onze organisatie aan dat “veilig werken” voor ons van groot belang is en dat wij rekening houden met het milieu en de gezondheid van anderen.

 

Contact
Indien u vragen heeft of graag extra informatie ontvangt over onze organisatie of onze diensten, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of u kunt onderstaand contactformulier invullen.
Lees meer
Duurzaamheid
Tegenwoordig is iedereen zich ervan bewust dat de mens in dienst staat van de natuur en niet anderso...
Lees meer
Flow Collectief Ondernemerschap
Het Flow Collectief Ondernemerschap is een nieuwe manier van werken en samenwerken die helemaal aansluit op de veranderingen die dagelijks in de wereld plaatsvinden.
Lees meer
Lean bouwen
Lean bouwen staat voor het zodanig inrichten van processen, dat bij het gebruik van producten en tijdens de realisatie van projecten zo weinig mogelijk verspilling optreedt.
Lees meer