Lean bouwen

Lean bouwen staat voor het zodanig inrichten van processen, dat bij het gebruik van producten en tijdens de realisatie van projecten zo weinig mogelijk verspilling optreedt. In de praktijk betekent dit dat wij toezien op vermindering van o.a.:

  • tijdverlies
  • materiaalverlies
  • kostenoverschrijding
  • onbenutte capaciteit
  • vertragingen in de planning

Onze organisatie creëert een continue flow, waardoor materialen en informatie snel bewegen en processen naadloos op elkaar worden aangesloten. Deze flow hebben wij in onze hele organisatiestructuur doorgevoerd, zodat wij voortdurend kunnen meebewegen in het proces van verbetering en ontwikkeling van mensen.

Arbo en Veiligheid
“De bouw moet uit een ander vaatje tappen om de veiligheid op bouwplaatsen te verbeteren.”
Lees meer
Bouwbedrijf
De relatie die wij onderhouden met de bouwbedrijven waar wij mee samenwerken, is voor ons van groot belang.
Lees meer
Gevelinspectie en onderhoud
Elk bouwwerk vraagt om onderhoud en daarom worden glazen gevels periodiek gereinigd. Gevelbekledingen worden met onderhoudsarme producten uitgevoerd.
Lees meer
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
MVO – het lijkt een breed onderwerp waarmee je alle kanten op kunt.
Lees meer