Lean bouwen


Lean bouwen staat voor het zodanig inrichten van processen, dat bij het gebruik van producten en tijdens de realisatie van projecten zo weinig mogelijk verspilling optreedt. In de praktijk betekent dit dat wij toezien op vermindering van o.a.:

  • tijdverlies
  • materiaalverlies
  • kostenoverschrijding
  • onbenutte capaciteit
  • vertragingen in de planning

Onze organisatie creëert een continue flow, waardoor materialen en informatie snel bewegen en processen naadloos op elkaar worden aangesloten. Deze flow hebben wij in onze hele organisatiestructuur doorgevoerd, zodat wij voortdurend kunnen meebewegen in het proces van verbetering en ontwikkeling van mensen.

BIM
BIM is een integrale werkmethodiek die gebruik maakt van een driedimensionaal Bouw Informatie Model.
Lees meer
Duurzaamheid
Tegenwoordig is iedereen zich ervan bewust dat de mens in dienst staat van de natuur en niet anderso...
Lees meer
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
MVO – het lijkt een breed onderwerp waarmee je alle kanten op kunt.
Lees meer
FSC® en PEFC-gecertificeerd
FSC® en PEFC keurmerken richten zich op het behoud van het leefgebied van planten en dieren en het respect voor de rechten van bosarbeiders en lokale bevolking.
Lees meer

Mee in de FLOW?

Neem contact op

Onze projecten