BIM


BIM is een integrale werkmethodiek die gebruik maakt van een driedimensionaal Bouw Informatie Model. Diverse disciplines (i.e. toeleveranciers, aannemers, architecten) werken samen in één model, een database waarin gegevens worden verwerkt. Hierdoor houdt je de processen transparant, wordt er efficiënter gewerkt en het levert bovendien een grote kostenbesparing op. Onze organisatie maakt deel uit van dit model en dat is voor alle betrokkenen duidelijk merkbaar tijdens de realisatie van een project. 

Ketensamenwerking
Tegenwoordig lijkt het wel of ketenintegratie in onze branche wordt gezien als hét toverwoord en antwoord op alle vragen.
Lees meer
Lean bouwen
Lean bouwen staat voor het zodanig inrichten van processen, dat bij het gebruik van producten en tijdens de realisatie van projecten zo weinig mogelijk verspilling optreedt.
Lees meer
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
MVO – het lijkt een breed onderwerp waarmee je alle kanten op kunt.
Lees meer
Duurzaamheid
Tegenwoordig is iedereen zich ervan bewust dat de mens in dienst staat van de natuur en niet anderso...
Lees meer

Mee in de FLOW?

Neem contact op

Onze projecten