Ketensamenwerking

Tegenwoordig lijkt het wel of ketenintegratie in onze branche wordt gezien als hét toverwoord en antwoord op alle vragen. Wij plaatsen deze hoge verwachtingen echter graag in de juiste context. Om te beginnen is het een middel en geen doel op zich. Maar nog belangrijker: het vraagt veel meer van organisaties en mensen dan in eerste instantie wordt gedacht. Het is een structureel andere manier van samenwerken dan de traditionele werkwijze, met verregaande implicaties. Het houdt in dat bedrijfsgrenzen overbrugd worden en dat alle betrokken organisaties gaan functioneren als ware het één bedrijf. Dit is alleen haalbaar wanneer iedereen bereid is oog te hebben voor elkaars belangen, bereid is kennis te delen en daarnaast bereid is van elkaar te leren.

 

Onze visie op ketenintegratie kent twee richtingen:

1.Het “modulair” optimaliseren van onze werkprocessen

Onze partners vragen om snelheid, flexibiliteit, maatwerk, een scherpe prijs en betrokkenheid. Om aan de eisen te kunnen voldoen, hebben wij onze eigen werkprocessen geoptimaliseerd. Doordat wij dit project overstijgend invullen met strategische allianties, minimaliseren we de faalkosten en wordt het innovatief vermogen van betrokkenen benut.

2.Vroegtijdige samenwerking

Wij hoeven onze partners echt niet te vertellen wat hen beweegt; dat weten ze zelf prima. Wel ondersteunen wij onze partners bij het scherper in beeld brengen van hun eigen belangen en het vervolgens organiseren van het proces. Door de inbreng van onze specifieke ervaring en door kennis samen te brengen, creëren wij middels een open dialoog samen oplossingen en/of oplossingsrichtingen, waarbij de klantvraag/behoefte centraal staat.

Daarnaast hebben wij enkele belangrijke aanpassingen doorgevoerd:

Ketenintegratie zien wij als een drie-eenheid, waarvan de onderdelen bestaan uit de opdrachtgever/architect/bouwbedrijf, de productspecialist en Flow Gevelapplicaties. Om als een van de dragende onderdelen van deze drie-eenheid optimaal te kunnen functioneren, hebben wij ons eerst gericht op de verbetering van de eigen prestaties in termen van kosten, tijd en kwaliteit. Zo hebben wij bijvoorbeeld bij onze opleidingstrajecten voor medewerkers de focus gelegd op het ontwikkelen van generieke competenties en zijn wij een samenwerking met een aantal specialisten aangegaan.

Onze visie onderscheidt zich van de andere, doordat wij de meerwaarde inzien van de dialoog aan de voorkant. Daarom spreken wij in deze context ook liever van netwerksamenwerking dan van ketenintegratie. Daarbij onderkennen wij dat het respecteren van wederzijdse belangen en vertrouwen de sleutel vormen tot gezamenlijk succes.

Arbo en Veiligheid
“De bouw moet uit een ander vaatje tappen om de veiligheid op bouwplaatsen te verbeteren.”
Lees meer
Lean bouwen
Lean bouwen staat voor het zodanig inrichten van processen, dat bij het gebruik van producten en tijdens de realisatie van projecten zo weinig mogelijk verspilling optreedt.
Lees meer
Stationsomgeving OVT Breda
De ‘spoorzone’ in Breda wordt in een tijdsbestek van twintig jaar omgevormd tot reis-, woon-, werk- en winkelgebied.
Lees meer
Tandheelkundig Centrum “De Drietand” Maastricht
De naam ‘de Drietand’ is gekozen omdat er drie tandartsen samenwerken, maar ook omdat de praktijk ligt aan de Neptunushof in Maastricht.
Lees meer