Nieuwbouw traverse station Alkmaar


ProRail heeft de opdracht voor het ontwerp en de verbouwing van het nieuwe station van Alkmaar gegund aan Strukton en VerhoevenCS architecture+urbanism. Zij gaven in een design & build aanbieding het beste antwoord op de opgave voor deze verbouwing. De nieuwe traverse is zorgvuldig gepositioneerd en zal gaan functioneren als het overkoepelend, verbindend element in het stationsgebied. De strakke aluminium cassette-gevel accentueert het volume. De door ons gerealiseerde houten betimmeringen in de traverse en aan de luifels zorgen voor een persoonlijke en intieme sfeer.

Oregon Pine, FSC, brandvertraging Flame Delay, behandeling Colorseen Timberstain

Andere projecten van FLOW