Park Entree – Senior Smart Living - Schiedam


ParkEntree is de eerste woonbuurt in Nederland voor actieve senioren. Het is gebaseerd op de principes van het leefconcept Senior Smart Living met als kernwaarden verbinden, genieten en ontplooien. Voorkomen van eenzaamheid en samenredzaamheid staan centraal. ParkEntree biedt levensloopbestendige woningen in het middeldure huur- en koopsegment, ruimte voor ontmoeting binnen in de lounge én buiten in de twee gemeenschappelijke tuinen en een hospitalitymanager. Een woonconcept dat senioren wist te verleiden naar de voormalige Vogelaarwijk Nieuwland in Schiedam te verhuizen en afscheid nam van hun vertrouwde, veelal ruime grondgebonden, woning.

Het bouwplan is ontwikkeld door conceptontwikkelaar Beyond Now samen met Blauwhoed, Inbo, gemeente Schiedam, D&S Vastgoed, hoofdaannemer Bots Bouwgroep, Vitaal&Zo en de vele kopers.

Bij een dergelijk innovatief concept hoort ook een innovatieve uitwerking. Voor de houten gevelbekledingen hebben wij de input verstrekt, waarop More for You het technisch en productieontwerp via de BIM-systematiek heeft kunnen verzorgen. Hiermee komen eventuele clashes in een vroeg stadium naar voren, hetgeen de faalkosten aanzienlijk vermindert

In opdracht van Bots Bouwgroep Deurne hebben wij de houten gevelbetimmeringen geleverd en uitgevoerd.

Douglas KD sorted 22x43 / 32x43 mm geschaafd, zichtzijde fijnbezaagd, geïmpregneerd met Woodlife HL-50 en in caramelkleur behandelt met Colorseen Timberstain

Andere projecten van FLOW